لیست فایل ها - صفحه 4

‌، راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص

‌, راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص - ‏‌، ‏راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‏ ‏‌ ‏اقتصاد بدون‌ نفت ‏‌، ‏راهبردي‌ خردمندانه اما ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش ماليات در توسعه اقتصادي 21 ص

نقش ماليات در توسعه اقتصادي 21 ص - 2 ‏نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور ‏ اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قنات ميراث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 20 ص

قنات ميراث فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي 20 ص - ‏قنات ميراث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 38 ‏2 ‏قنات ميراث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ‏قنات ميراث فرهنگي، ا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقتصاد در فوتبال

اقتصاد در فوتبال - ‏اقتصاد در فوتبال ‏فوتبال و اقتصاد، دو واژه‏ ‏اي كه در دنياي امروز به يكديگر پيوند خورده‏ ‏اند و حيات و بقاي فوتبال را حفظ كر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص

گزارش تحلیلی از بورس اقتصاد دبی 15 ص - ‏2 ‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی ‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتص...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي 118 ص

هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي 118 ص - ‏2 ‏پيشگفتار : ‏- هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي : ‏ميتواند موارد زير باشد : ‏الف : بدست آوردن سود حداكثر و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفريني و اقتصاد

کارآفريني و اقتصاد - ‏کارآفريني و اقتصاد ‏دامنه تاثيرات کارآفريني بر جامعه بسيار وسيع ‏است. از تغيير در ارزشهاي اجتماعي تا رشد شتابان اقتصادي, ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه راهسازيروش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال 16 ص

پروژه راهسازيروش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال 16 ص - ‏عنوان: ‏پروژه راهسازي ‏روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

يادداشت اقتصادي 7 ص

يادداشت اقتصادي 7 ص - ‏يادداشت اقتصادي ‏قرائت دولتي از اقتصاد آزاد ‏استنتاج غلط از فكت‏ ‏هاي صحيح در مطبوعات اقتصادي به يك سنت تبديل شده است. نم...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی