نتایج جستجو برای «فرهنگي»

اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار

اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار - بنام خدا تاریخ ایران وجهان 2 اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار اوضاع ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعه(اقتصاد,اجتماعی,فرهنگی)

توسعه(اقتصاد اجتماعی فرهنگی) - بنام خدا توسعه(اقتصاد , اجتماعی , فرهنگی) 1- تعریف توسعه 2- تعریف و بیان شاخصهای توسعه اقتصادی 3- توضیح توسعه...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدامات فرهنگی سیاسی و اقتصادی رضاخان 28 ص

اقدامات فرهنگی سیاسی و اقتصادی رضاخان 28 ص - 1 ‏بسم الله الرحمن الرحيم 1 ‏بسم الله الرحمن الرحيم 1 ‏بسم الله الرحمن الرحيم 1 ‏بسم الله الرحمن ال...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعه اقتصادیو فرهنگی شهر اردکان

توسعه اقتصادیو فرهنگی شهر اردکان - ‏عنوان گزارش : توسعه اقتصادی ‏ ‏نام درس : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ‏مقدمه : ‏اردکان در لغت به معنای مکا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن

طرح توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن - 1 ‏طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ‏استان چهار محال (شهرستان ‏بروجن) ‏موسسه آموزش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل