لیست فایل ها - صفحه 5

نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23 - ‏نقش دولت در اقتصاد ‏آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر ‏دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی بر یكی از اصیل‌ترین مكاتب اقتصاد آزاد

نگاهی بر یكی از اصیل‌ترین مكاتب اقتصاد آزاد - 1 ‏نگاه‏ی‏ بر ‏ی‏ك‏ی‏ از اص‏ی‏ل‏‌‏تر‏ی‏ن‏ مكاتب اقتصاد آزاد ‏مكتب‏ اتر‏ی‏ش‏ی‏ به عنوان ‏ی‏ك‏ی‏ از ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش دولت در اقتصاد 23

نقش دولت در اقتصاد 23 - ‏نقش دولت در اقتصاد ‏آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر ‏دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 - 2 ‏نقش دولت در توسعه اقتصاد‏ی ‏در‏ نوشتار د‏ی‏گر‏ی‏،‏ ضمن ارائه تعر‏ی‏ف‏ مختصر‏ی‏ از توسعه نا‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ وجوه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظام اداري اقتصادي جنوب شرق آسيا

نظام اداري اقتصادي جنوب شرق آسيا - ‏2 ‏اقتصاد ، سياست و تكنولوژي اطلاعات ‏ ‏پيشرفت سريع تكنولوژي اطلاعات جنوب شرق آسيا در سال 1997 با آشفتگي شد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نفت و اقتصاد

نفت و اقتصاد - ‏2 ‏نفت و اقتصاد : ‏مقدمه ‏نفت به عنوان مهم ترین مقوله اقتصادی ، سیاسی سده اخیر ، داستاها و آموزه های عبرت انگیز و شنیدنی دارد ....

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص

مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص - ‏2 ‏«‏ ‏اقتصاد دوب‏ی ‏» ‏مرور‏ی‏ بر اقتصاد دوب‏ی‏ : ‏در‏ حال‏ی‏ که 20 سال پ‏ی‏ش،‏ نفت حدود ن‏ی‏م‏ی‏ از درآمد دب‏ی‏...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت و اقتصاد گاوداری 7 ص

مدیریت و اقتصاد گاوداری 7 ص - ‏1 ‏مدیریت و اقتصاد گاوداری: ‏پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی اقتصاد اسلامی 26 ص

مبانی اقتصاد اسلامی 26 ص - ‏ ‏مبانی اقتصاد اسلامی ‏ ‏مقدمه ‏قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف ‏بشری مورد تحقیق واقع می ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی