لیست فایل ها - صفحه 2

مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو (2)

مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو (2) - ‏52 ‏عنوان ‏تحقيق ‏: ‏مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاهها...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علم اقتصاد، مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي 25 ص

علم اقتصاد, مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي 25 ص - ‏اسلام و اقتصاد ‏50 ‏ ‏49 ‏علم اقتصاد، مكتب اقتصادي و سيستم اقتصاد اسلامي ‏علم اقتصاد،...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص

صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران10 ص - ‏1 ‏3 ‏موضوع تحقيق: ‏صادرات فرش ایران ‏و اقتصاد مدرن ایران ‏ا‏ی‏ران‏ کد ضرورت اجتناب ناپذ‏ی‏ر‏ اقتصاد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص

طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص - ‏1 ‏طرح توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي طرح ‏مكانيزاسيون كشاورزي به شرط رعايت اصول توسعه پايدار، ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي 34 ص

درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي 34 ص - 2 ‏درآمدي بر تحولات ‏نوين اقتصاد اسلامي ‏تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران 90ص

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران 90ص - ‏1 ‏ ‏2 ‏مرکز اموزش عالی رجاء قزوین ‏پايان ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر 18 ص

دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر 18 ص - ‏0 ‏موضوع تحقیق : ‏دونرخه کردن قیمت بنزین‏ ‏دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر ‏فهرست م...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنايي با انرژي هسته‌اي و استفادههاي صلح جويانه از آن در صنعت و اقتصاد 18 ص

آشنايي با انرژي هسته‌اي و استفادههاي صلح جويانه از آن در صنعت و اقتصاد 18 ص - ‏18 ‏آشنايي با ‏انرژي هستهاي و استفادههاي صلح جويانه از آن در صن...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش

توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش - ‏1 ‏1 ‏بنام آنكه جان را فكرت آموخت ‏توسعه محصول جديد در اقتصاد مبتني بر دانش ‏از :‏ علي آقائي فر ـ دا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی